Fuck you, yes fuck you

I so fuckin’ hate haiku

So fuck you, haiku

Advertisements